LIQUI MOLY Ochrana katalyzátora - 300ml

Cena s DPH 20%:
7.46 €
Cena bez DPH 20%:
6.22 €
Skladom

Prísada odstraňuje usadeniny ako je olej a častice zo spáleného paliva a znižuje emisie. Zaisťuje optimálnu prevádzku lambda sondy. Čistí vstrekovacie zariadenie a spaľovaciu komoru. Zabraňuje poškodeniu a predčasnému zlyhaniu katalyzátora a tiež lambda sondy. Zvyšuje využitie paliva obnovením správneho pomeru vzduchu a paliva.

Vlastnosti:

  • čistí zariadenia na prípravu zmesi, sacie ventily a spaľovacie komory
  • zaručuje optimálne spaľovanie zmesi
  • chráni katalyzátor pred upchatím sadzami
  • dlhodobý účinok
  • zabezpečuje nižšiu spotrebu paliva
  • zabraňuje korózii v palivovom systéme

Použitie:

Pre všetky benzínové motory s katalyzátorom a filtrom pevných častíc pre benzínové motory GPF (Gasoline Particulate Filter). Špeciálne vhodné pre mestské vozidlá.

  • Odstránenie problémov: 300 ml postačí až pre 30 litrov paliva.
  • Preventívne použitie: 300 ml postačí až pre 70 litrov paliva.
  • Okamih pre pridanie prísady do paliva je ľubovoľný, ku zmiešaniu s palivom dôjde samovoľne. Účinok trvá až 2.000 km.

Objednávacie číslo: 21284

Balenie:

  • 300 ml