LIQUI MOLY Preplach filtrov pevných častíc (DPF) - 500ml

Cena s DPH 20%:
11.68 €
Cena bez DPH 20%:
9.73 €
Skladom

Preplach filtra pevných častíc (DPF) z radu produktov Pro-Line je vysoko účinná vyplachovacia a neutralizačné kvapalina, ktorú je potrebné aplikovať po čistení filtra pomocou Pro-Line Čističa filtra pevných častíc (DPF). Preplach opláchne čističom uvoľnené sadze a rozptýli ich vo filtri tak, že sa môžu spáliť pri bežnej regenerácii filtra. Rovnako sa týmto vypláchnutím neutralizuje použitý čistič. Aplikácia preplachu sa vykonáva vo filtri v zabudovanom stave vo vozidle. Problémy s upchaním filtra pevných častíc postihujú prevažne vozidlá s prevádzkou na krátkych cestách. Preto sú intervaly čistenia Pro-Line Čističom a preplachom filtra pevných častíc (DPF) veľmi silno závislé na spôsobe používania vozidla. Pravidelným čistením filtra pevných častíc sa môžu znížiť prevádzkové náklady na vozidlo. Čistením odpadne doteraz bežná a drahá výmena filtra pevných častíc dieselových motorov.

Použitie:

Čistenie sa vykonáva pomocou DPF pištole s tlakovou nádobkou (obj. č. 7946) so špeciálne vyvinutým DPF nástavcom s 5 koncovkami (obj. č. 7945). V závislosti na typu vozidla je prístup do filtra pevných častíc rôzny. U väčšiny vozidiel je vo filtri zabudovaný teplotný alebo tlakový snímač. Poznámka: Teplota filtra by pri jeho čistení mala byť nižšia ako 40 °C. V niektorých vozidlách nie je filter umiestnený pod jeho podlahou, ale je v blízkosti výfukového potrubia alebo turbodúchadla.

Z bezpečnostných dôvodov je pri čistení týchto filtrov potrebné postupovať s najväčšou opatrnosťou tak, aby nedošlo k preniknutiu čistiacej alebo vyplachovacej kvapaliny cez otvorený výfukový ventil do spaľovacích priestorov motora. Po vymontovaní snímača možno vzniknutým otvorom do filtra zaviesť vhodnú striekaciu sondu. Celé množstvo čistiacej kvapaliny (1 liter) Pro-Line Čističa filtra pevných častíc (DPF) sa nastrieka priamo na povrchové plochy vnútra filtra, a to vždy v intervaloch 5-10 sekúnd striekanie a 5-10 sekúnd pauzy pri prevádzkovom tlaku vzduchu 6 - 8 barov. Pre zmáčanie celého povrchu filtra je podľa možností vhodné pri striekaní čistiacej kvapaliny pohybovať sondou sem a tam a pootáčať ju.

Následne je potreba vypláchnuť filter pevných častíc celým množstvom vyplachovacej kvapaliny (500 ml) Pro-Line Preplach filtrov pevných častíc (DPF). Aplikácia vyplachovacej kvapaliny sa vykonáva rovnakým spôsobom ako čistenie pomocou DPF pištole s tlakovou nádobkou (obj. č. 7946) a so zhodnými parametrami, ako sú pre čistiace kvapalinu. Čistiacim procesom uvoľnené sadze preplachovacia kvapalina opláchne a rozptýli vo filtri tak, že sa môžu spáliť pri bežnej regenerácii filtra. Po namontovaní senzora do filtra musí nasledovať servisná prevádzka, prípadne regeneračný proces podľa predpisu výrobcu vozidla.Objednávacie číslo: 5171

Balenie:

  • 500 ml